Två för enNINA MIÖEN INTERNATIONAL COACHING & TRAINING - with a body-centered approach

Beslutsfattande - gå två, betala för en


Ta med en kollega eller kompis och “gå två, betala för en” dvs totalt SEK 3090 för två deltagare. I delkursen 'Beslutsfattande' den 28 jan, 4 och 18 feb 2020, kommer du att lära dig hur body-centered coaching metoden kan användas för att bättre assistera klienten att fatta beslut baserat på all tillgänglig information, inte bara det som finns i huvudet. Beslut som klienten känner sig säker på och med en stark vilja till genomförande. 

Tre somatiska coachingverktyg för "rätt beslut från början"


För att ett beslut ska bli bestående måste det inkludera hela individen, inte bara hjärnan! Genom att även lyssna till kroppens signaler, kommer vi kunna fatta beslut som är meningsfulla för hela individen och därmed skapar en känsla av inre lugn. I varje teleklass ges möjlighet att prova på och personligen uppleva de olika processerna för djupare inlärning - både för dig personligen och för dina klienter. Du kommer bl a att lära dig tre effektiva coaching "verktyg" som du kommer kunna börja använda direkt för att;


  • 'Experimentera' med olika beslutsalternativ i medveten närvaro för att ringa in och förtydliga
  • Tillgå hela individens tillgängliga information för varaktiga beslut - inte bara det som finns i huvudet
  • Fatta beslut utifrån en inre balans för ökat sjävförtroende och stark vilja till genomförandeDela på kursavgiften med en kollega eller kompis


En av er anmäler sig och betalar kursavgiften; 3090 SEK (er interna finansiella uppdelning sköter ni själva). I avgiften ingår kurslitteratur till båda deltagarna, dvs varsin e-bok inom Beslutsfattande skriven av grundaren Marlena Field', "Body-Centered Coaching: Decision Making" (på engelska) som bl a innehåller:

 

  • Lättlärda och effektiva coaching-verktyg/processer (3 st) för delkursen 'Beslutsfattande' 
  • Exempel på tillämpning med klient
  • Länk till 2 inspelade coachingsamtal med Marlena Field för varje "verktyg"/process
  • Sammanfattning av respektive coaching-verktyg (3 st) för lättanvänd referens vid coaching med klient - både på engelska och svenska

ANMÄL DIG HÄR

till Beslutsfattande med Body-Centered Coaching metoden

  den 28 januari, 4 och 18 februari, 2020


Hur går utbildningen till?


Varje webklass är 85 minuter lång (totalt 4,25h kurstid); tisdagar svensk tid kl 18-19.25 den 28 januari, 4 och 18 februari, 2020Kursen sträcker sig över 4 veckor, med två veckors uppehåll mellan klass 2 och 3 för att ge deltagarna mer tid att öva teknikerna. Delkursen är baserad på Marlena Fields Body-Centered Coaching metodbok (på engelska och ingår i avgiften som kursmaterial). Zoom är ett väldigt lätt program att använda och fungerar väl för Mac, PC, Iphone, Ipad och Android-telefoner. Det går även bra att ringa in via "vanlig" telefon om inte dator/mobil är ett alternativ. Vid anmälan följer all kursinformation du behöver, inklusive instruktioner för Zoom.


Varje klasstillfälle spelas in så att du kan lyssna på innehållet i efterhand om du skulle missa en klass. Utbildningen är ackrediterad och listad på ICF Sveriges hemsida som en godkänd coachutbildning (CCE) och tre webklasser ger totalt 4,24 CCE poäng (2,83 Core Competencies och 1,41 Resource Development).Vad innebär Body-Centered Coaching Metoden?


Body-Centered Coaching (BCC) bygger på den sk Body-Centered Coaching Metoden, grundad av Marlena Field. Den innebär att kroppens naturliga intelligens och medveten närvaro används för större personlig insikt och djupare inlärning. Inom Body-Centered Coaching tillämpas ett holistiskt perspektiv och individen ses som en helhet av hjärta, hjärna och kropp, där alla delar ingår för att förändring ska bli bestående. Jag är certifierad av grundaren Marlena Field som både en body-centered coach och lärare, och jag är en av få coacher i världen som erbjuder den här utbildningen - nu även på svenska!Ta om samma delkurs utan extra kostnad


Extra bonus! Registrera dig för en eller flera delkurser med möjlighet att ta om samma delkurs(er) som du initialt anmälde dig till utan någon extra kostnad! Det innebär att du är välkommen tillbaka så länge kursutbudet förblir detsamma för att uppdatera dina kunskaper, gå djupare och få nya CCE poäng. Att redan ha lärt sig materialet och haft möjlighet att tillämpa de somatiska processerna med dina klienter, gör att du kan fördjupa dina somatiska coachingkunskaper ytterligare; se nya möjligheter och nå mer personlig insikt.Tidigare kursdeltagare om Body-Centered Coaching utbildningen


"Ninas webinarutbildning "Body-Centered Coaching" rekommenderas varmt till alla som vill få djupare insikt hur vi kan bli medvetna om och tolka kroppens signaler när vi coachar. Utbildningen blandar teori med praktiska övningar som var mycket värdefulla  - både för mig och för mina coachklienter. Ett mycket professionellt upplägg kombinerat med en varm och tillåtande stämning."


~ Annette Bosell, ICF Professional Certified Coach

  www.bosell.se

  annette@bosell.seLäs mer om vad tidigare kursdeltagare tycker om utbildningen här.


Kontakta mig om du frågor angående utbildningen på svenska och/eller vill prata med mig.


CONTINUING EDUCATION CREDITS (CCE)

GRANSKAD OCH GODKÄND AV ICF

12.75 CCE poäng för alla 3 kursdelar

(8.5 Core Competencies and 4.25 Resource Developement)


Om Nina Mioen, PCC, CBCC, CVCC:

Nina är en Internationell Personal Development Coach som 2008 flyttade från Sverige till Texas med sin man och deras tre söner. Utbildad till coach i USA, verkar Nina med lätthet inom två kulturer och coachar framförallt kvinnor i förändring, vare sig det är inom deras personliga - och/eller professionella liv. Hon tillämpar den sk Body-Centererd Coaching metoden i sin coaching för att hjälpa sina klienter att nå djupare insikt och varaktigt resultat. Nina är utbildad och certifierad genom CoachVille (samarbete med CoachHuset) och Internationella Coach Föreningen. Hon är dessutom certifierad, som både en body-centered coach och lärare av grundaren Marlena Field. Nina är en av få coacher som undervisar i metoden och erbjuder e-kurser på både svenska och engelska. Hon har en civilekonomexamen med fördjupning inom marknadsföring från Uppsala universitet och en universitetsexamen i psykologi från Stockholms universitet.

Nina Miöen - International Personal Development Coach - PCC, CVCC, CBCC

Kontakta Nina för att boka kostnadsfri prova-på-coaching; nina.mioen@international-lifecoaching.com or (+1)713 852 7073

                                                                                                                                       Copyright © International Life Coaching 2019