Svensk utb


Somatisk coaching med ett holistiskt perspektiv


Jag är en svensk-amerikansk Personal Development Coach och lärare (PCC, CVCC, CBCC) med inriktning på somatisk coaching. Det innebär att jag använder mig av och utbildar inom coachingbegrepp där kroppens naturliga intelligens och medveten närvaro användas för större personlig insikt och djupare inlärning. Metoden jag tillämpar och är certifierad inom, heter Body-Centered Coaching metoden och är grundad av Marlena Field.


Min coachingstil är både lättsam och effektiv och beaktar klienten som en helhet av hjärta, hjärna och kropp för varaktiga förändringar. Jag erbjuder individuell coaching, såväl som ICF ackrediterad utbildning av somatisk body-centered coaching till coacher och andra yrkesverksamma inom hälsa och sjukvård. Jag arbetar även som Mental Health Coach för Lyra Health och erbjuder kognitiv beteende coaching till anställda inom ledande multinationella företag. 


Läs mer om min individuella coaching här.Lär dig ICF ackrediterad Body-Centered Coaching (på engelska), 12,75 CCE poäng


Body-Centered Coaching (BCC) bygger på den sk Body-Centered Coaching Metoden, grundad av Marlena Field. Den innebär att kroppens naturliga intelligens och medveten närvaro används för större personlig insikt och djupare inlärning. Inom BCC tillämpas ett holistiskt perspektiv och individen ses som en helhet av hjärta, hjärna och kropp, där alla delar ingår för att förändring ska bli bestående. Jag är certifierad av grundaren Marlena Field som både en body-centered coach och lärare, och jag är en av få coacher i världen som erbjuder den här utbildningen - nu även på svenska!Lär dig nio effektiva coaching "verktyg" för djupare insikt och bestående resultat


Du kommer att ha möjlighet att prova på och personligen uppleva de olika processerna för djupare inlärning.

För varje delkurs kommer du bl a att lära dig tre specifika "verktyg" som du kommer kunna börja använda direkt med dina klienter för att;


Delkurs 1 - Bortom begränsningar;


  • Medvetandegöra och omvandla begränsande tankar och självkritik
  • Luckra upp och nå förbi självsaboterande antaganden och tankemönster
  • Bli fri från rädslor och oro med hjälp av självmedkänsla


Delkurs 2 - Beslutsfattande;


  • 'Experimentera' med olika beslutsalternativ i medveten närvaro för att ringa in och förtydliga
  • Tillgå hela individens tillgängliga information för varaktiga beslut - inte bara det som finns i huvudet
  • Fatta beslut utifrån en inre balans för ökat sjävförtroende och stark vilja till genomförande


Delkurs 3 - Inneboende resurser;


  • Medvetandegöra och lära sig att tillgå sina inneboende resurser och styrkor
  • Bygga motståndskraft och emotionell kapacitet för att hanterar både svårigheter och framgångar
  • Lyssna på kroppens signaler utifrån ett nyfiket förhållningssätt för ökad tacksamhet och självinsikt
Läs vad en tidigare kursdeltagare tycker om utbildningen:


"Ninas webinarutbildning "Body-Centered Coaching" rekommenderas varmt till alla som vill få djupare insikt hur vi kan bli medvetna om och tolka kroppens signaler när vi coachar. Utbildningen blandar teori med praktiska övningar som var mycket värdefulla  - både för mig och för mina coachklienter. Ett mycket professionellt upplägg kombinerat med en varm och tillåtande stämning."


~ Annette Bosell, ICF Professional Certified Coach

  www.bosell.se

  annette@bosell.se


Läs mer om vad tidigare kursdeltagare tycker om utbildningen här.
Hur går utbildningen till?


Varje webklass i realtid är 85 minuter lång och baserad på Marlena Fields Body-Centered Coaching metodbok (på engelska och ingår i avgiften som kursmaterial). Utbildningen ges på engelska och vänder sig till deltagare över hela världen. Deltagarna "möts" på tisdagar kl 19-20.25 svensk tid ( kl 12-13.25 i Texas) på ett nätbaserat webmöte via Zoom. Zoom är ett väldigt lätt program att använda och fungerar väl för Mac, PC, Iphone, Ipad och Android-telefoner. Det går även bra att ringa in via "vanlig" telefon om inte dator/mobil är ett alternativ. Vid anmälan följer all kursinformation du behöver, inklusive instruktioner för Zoom.Kursen bestsår av nio kurstillfällen


Varje klasstillfälle spelas in så att du kan lyssna på innehållet i efterhand om du skulle missa en klass. Utbildningen är ackrediterad av ICF och listad som en godkänd coachutbildning (CCE) och ger totalt 12,75 CCE poäng (8.5 Core Competencies och 4.25 Resource Development).


Extra bonus! Delta i kursen med möjlighet att ta om den utan någon extra kostnad! Det innebär att du är välkommen tillbaka så länge kursutbudet förblir detsamma för att uppdatera dina kunskaper, gå djupare och få nya CCE poäng. Att redan ha lärt sig materialet och haft möjlighet att tillämpa de somatiska processerna med dina klienter, gör att du kan fördjupa dina somatiska coachingkunskaper ytterligare; se nya möjligheter och nå mer personlig insikt.Kontakta mig för information om kommande kurstillfälle eller om du har frågor angående utbildningen.

CONTINUING EDUCATION CREDITS (CCE)

GRANSKAD OCH GODKÄND AV ICF

12.75 CCE poäng för alla 3 kursdelar

(8.5 Core Competencies and 4.25 Resource Developement)

Om Nina Mioen, PCC, CBCC, CVCC:

Nina är en Internationell Personal Development Coach som 2008 flyttade från Sverige till Texas med sin man och deras tre söner. Utbildad till coach i USA, verkar Nina med lätthet inom två kulturer och coachar framförallt kvinnor i förändring, vare sig det är inom deras personliga - och/eller professionella liv. Hon tillämpar den sk Body-Centererd Coaching metoden i sin coaching för att hjälpa sina klienter att nå djupare insikt och varaktigt resultat. Nina är utbildad och certifierad genom CoachVille (samarbete med CoachHuset) och ICF. Hon är dessutom certifierad, som både en body-centered coach och lärare av grundaren Marlena Field. Nina är en av få coacher som undervisar i metoden och erbjuder e-kurser på både svenska och engelska. Hon har en civilekonomexamen med fördjupning inom marknadsföring från Uppsala universitet och en universitetsexamen i psykologi från Stockholms universitet.

Nina Miöen - International Personal Development Coach - PCC, CVCC, CBCC

Kontakta Nina för att boka kostnadsfri prova-på-coaching; nina.mioen@international-lifecoaching.com or (+1)713 852 7073